Telefón

0948 90 33 90

Prechod starších vykurovacích sústav na moderné tepelné čerpadlo

Faktom je, že tepelné čerpadlá sa v súčasnej dobe stávajú v novostavbách takmer štandartom, alebo sa o nich aspoň diskutuje. Ako to je ale so starším rodinným domom? Pri splnení niekoľkých podmienok, je možné nainštalovať tepelné čerpadlo aj do staršieho rodinného domu. Výmena zdroja tepla však pritom nemusí vždy znamenať, aj výmenu radiátorov.

Novostavby – tepelné čerpadlo predstavuje výhodné riešenie

U novostavieb je situácia pomerne jednoduchá: správne dimenzovanie radiátorov či podlahového alebo stropného vykurovania a chladenia na nízky teplotný spad prináša iba minimálne náklady naviac oproti klasickým zdrojom vykurovania a chladenia. Cena samotného tepelného čerpadla dnes už nie je až tak rozdielna.

Napríklad kompletná inštalácia systému moderného tepelného čerpadla vzduch-voda, vybaveného elektronickým expanzným ventilom, frekvenčným meničom (pre plynulé riadenie výkonu) a ekvitermickou reguláciou si už viete zaobstarať zhruba do 8 000 €.

Skutočné navýšenie nákladov na stavbu stredného domu, pokiaľ namiesto plynového kondenzačného kotla inštalujete tepelné čerpadlo je rozdiel okolo 3 500 €.

Táto investícia však majiteľovi rodinného domu prinesie ročnú úsporu 1 000€ až 1 200€. Pri takejto situácií sa finančná návratnosť pohybuje okolo 3-4 rokov, v súvislosti od konkrétnej situácie.

Za povšimnutie však určite stojí dotačný program „zelená domácnostiam“, ktorý nám môže poskytnúť príspevok až 3 400€. Pri tejto situácií je finančná návratnosť prakticky „okamžite“.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sa už dnes dodávajú štandartne zo 7 a viac ročnou zárukou. Takúto dlhú záručnú dobu bez navýšenia ceny dokážu niektorý výrobcovia vďaka kvalitnej technológii a samozrejme aj invertorovému riadeniu kompresora. Použitím múdrej ,,smart“ technike sa dajú ľahko docieliť nad štandartných parametrov v oblasti spoľahlivosti a efektivity prevádzky. Preto sa tepelné čerpadlá inštalujú do novostavieb častejšie. Veď logicky, pri najvyššej štvorročnej návratnosti a sedemročnej záruke sa to skrátka oplatí.

Ako je to u starších domov a vykurovacích sústav?

Môže sa tepelné tepelné čerpadlo nainštalovať aj do staršieho rodinného domu? Je tu niekoľko faktorov, ktorým treba venovať v tomto prípade pozornosť, potom však odpoveď znie jednoducho „ÁNO“

Tepelné čerpadlo namiesto elektro kotla alebo starého plynového kotla.

Existujú dva hlavné rozdiely medzi vykurovacím systémom ako napríklad starý plynový kotol alebo elektro kotol.

  • teplota vykurovacej vody , respektíve teplotný spad
  • prietok v systéme

Staré vykurovacie systémy pracovali s vyšším teplotným spádom vykurovacej vody, z pravidla 90/70 °C. Vďaka tomu si mohli projektanti dovoliť osadzovať do domov menšie radiátory a slabšie rozvodné potrubia nie ako pri nových, nízko teplotných vykurovacích sústavách.

Veľké radiátory a dostatočne veľké priemery potrubí predstavujú výhodu.

V prvom rade je nutné preveriť, či je možné docieliť dostatočného prietokového množstva vody s nejakým ,,normálnym“ obehovým čerpadlom. Napríklad vnútorné jednotky tepelných čerpadiel sú štandartne vybavené obehovým čerpadlom 25/6. Pokiaľ ide docieliť prietok v systéme 15-30 l/min, je všetko v poriadku a môžeme postupovať ďalej.

Nízky prietok by viedol k veľkému teplotnému spádu a tým aj k zlej účinnosti.

Môžme povedať že čím menší je rozdiel teplôt na vstupe vykurovacej vody do vykurovacej sústavy , tým lepšie.

Nemenej dôležitým faktorom je teplosmerná plocha radiátorov. Jednoducho povedané: pokiaľ budú malé, bude treba vyššia teplota vykurovacej vody. Pre tepelné čerpadlo potrebujeme radiátory väčšie, tak aby aj menej teplá voda dokázala do miestnosti prostredníctvom radiátorov odovzdať odpovedajúce množstvo tepla. Tepelné čerpadlo pracuje efektívnejšie, pokiaľ môže pracovať na čo najnižšiu teplotu vykurovacej vody v systéme.

Ako analyzovať súčasný stav staršieho vykurovacieho systému?

Pokiaľ sa rozhodneme tepelné čerpadlo do nášho staršieho domu nainštalovať. , je potrebné zistiť či sú priemery potrubí vykurovacieho systému a teplosmerrná plocha vykurovacích telies v poriadku. Sú v zásade možné dve alternatívy:

  • meranie a skúšky
  • výpočet projektantom alebo iným špecialistom

Buď si pozveme domov projektanta alebo iného špecialistu a necháme ho stav systému posúdiť a samozrejme budeme sa riadiť jeho doporučením, máme situáciu určite vyriešenú. Avšak všetci predajcovia z Chladenie a Kúrenie s.r.o. sú školení tak, aby dokázali odpovedajúce poradenstvo vyriešiť, zdarma.

Nie je ťažké si poradiť sám!

Na druhú stranu, pokiaľ projektant kúrenia nie zrovna pri ruke alebo je zaneprázdnení, dá sa improvizovať: merať totiž znamená vedieť. Pokiaľ si vo vykurovacej sezóne pri najväčších mrazoch zmeriame teplotu radiátorov, respektíve určíme strednú hodnotu ich teploty v priebehu celého dňa, môžeme vhodnosť použitia tepelného čerpadla posúdiť sami. Budeme vedieť, ktoré radiátory bude potrebné vymeniť a ktoré nám budú postačovať. Vykurovacie sústavy bývajú totiž veľmi často predimenzované, čo nám však v tomto prípade vyhovuje. Prietok vo vykurovacej sústave vieme zmerať prietokomerom alebo ešte lepšie a ľahšie vieme vypočítať na základe vykurovacieho výkonu a rozdielu teplôt na vstupe a výstupe existujúceho vykurovacieho zdroja. Tento výpočet vám radi poskytnú pracovníci týmu Chladenie a Kúrenie s.r.o.

Pokiaľ máme dobrý prietok aj teplotný spád, máme vyhrané. pokiaľ je problém s vysokou teplotou radiátorov, bude potrebné iba vymeniť vykurovacie telesá za väčšie, čo je v celku jednoduchý a finančne nie nákladný úkon. Horšie je však pokiaľ zistíme, že máme problém s nízkym prietokom. Môžeme hľadať pomoc buď v silnejšom obehovom čerpadle, prípadne si pomôcť ďalším obehovým čerpadlom a hydraulickým vyrovnávačom tzv. anuloidom – tým môže byť samozrejme aj akumulačná nádoba.

Za nové radiátory nie je treba platiť vopred.

V celku obľúbenou metódou postupu zákazníkov firmy Chladenie a Kúrenie s.r.o. je obrátiť sa na ich odborníkov, ktorý na základe zisteného stavu a prevádzkových skúseností zákazníka, odhalia možné problémy a stanovia scenár postupu. Ten môže v hraničných situáciach zahrňovať aj jeden skúšobný rok bez úprav s tým, že sa ponechá pôvodný zdroj tepla a v prípade problémov sa použije. Na Jar je potom nutné vymeniť radiátory v miestnostiach, ktoré to skutočne potrebujú.

Zbaviť sa kúrenia tuhými palivami je mnohokrát jednoduché a ľahké.

Pomerne dobrú situáciu majú majitelia domov s vykurovaním tuhými palivami a najlepšie sa majú tí, ktorý majú kúrenie dimenzované ako „samoťažku“. Samo-ťažne fungujúci vykurovací systém ma vždy dostatočné dimenzie potrubia a naviac aj veľkú teplo-smernú plochu s veľkou výkonovou rezervou na rýchle zakúrenie.

Kúri sa spravidla len niekoľko hodín denne na vysokú teplotu, ale stredná hodnota teploty radiátorov je väčšinou relatívne nízka. Preto teda stačí pokiaľ tepelné čerpadlo do takéhoto systému kúri na nízku teplotu po celý deň aj noc.

Pokiaľ je dom s pôvodnými radiátormi zateplený a má ešte aj vymenené okná, je situácia vo väčšine uskutočňovaných inštaláciách bezproblémová a tepelné čerpadlo môžeme na takýto vykurovací okruh bez ďalších úprav pripojiť.

Regulácia rozhoduje o efektivite prevádzky!

Topológia starších vykurovacích sústav nebýva zložitá. S pravidla ide o jedno-okruhový systém, niekedy sa stretávame s okruhom naviac zo zmiešavačom napojeným na podlahové kúrenie. Tepelné čerpadlá sú pre tieto účely ideálne, avšak musia byť vybavené ekvitermickou reguláciou. Táto regulácia určuje teplotu vstupnej vody do vykurovacieho systému na základe vonkajšej teploty, vnútorná teplota v referenčnej miestnosti a (požadované) teploty. Rozdiel medzi skutočnosťou a nastavenou hodnotou sa podieľa na korekcii ekvitermickej krivky. Teplota výstupnej teploty sa reguluje zmenou otáčok kompresora tepelného čerpadla, čo je vynikajúce riešenie, ktoré prináša výrazne vyššiu účinnosť a aj dlhšiu životnosť kompresora.

Čo to znamená pre hydraulické zapojenie do systému. Ovládací prvok tepelného čerpadla je potrebné umiestniť do referenčnej miestnosti, ktorá bude vykurovaná s najhorším dimenzovaním. To preto aby korekcia ekvitermy bola správna z čo najnižšou potrebnou hodnotou. Ostatné miestnosti budú následne korigované termo-hlavicami, prípadne podlahové kúrenie regulované priamočinnou reguláciou na 40 °C a zbytok regulovaný systémom termostatu a elektro-servom v rozdeľovači. Základná teplota výstupnej vody z tepelného čerpadla však bude minimálna možná v daný okamžik, čím zaistíme najväčšiu možnú finančnú úsporu prevádzky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.